Leta reda på serienumret

Hjälpte detta?

Om produkten har ett serienummer måste du ha tillgång till det när du kontaktar supporten. Så här hittar du serienumret på din produkt. Det kan också vara tryckt i närheten av streckkoden på Beats-förpackningen.

Serienumret kan bli lättare att se om du ändrar belysningen eller använder ett förstoringsglas. Du kan också ta en bild av numret med din mobiltelefon och sedan zooma in.

Högtalare

Pill XL

Vik tillbaka gummifliken som täcker portarna på högtalarens baksida. Serienumret är tryckt på insidan av fliken. Det inleds med RAVE, åtföljt av flera bokstäver och siffror.

Pill

Titta på gummiremsan på högtalarens undersida.

Hörlurar

Dra ut bygeln och titta på skjutreglaget ovanför den högra hörsnäckan.

In-ear-hörlurar

Kontrollera kabeln bredvid den högra hörsnäckan.

Hjälpte detta?
  • Kontakta OSS